Valg

Menighedsrådsvalg 2024

I Højdevangs Sogn skal Menighedsrådet bestå af 16 personer - 12 folkevalgte og 4 præster, som er fødte medlemmer af Menighedsrådet.

Den 29. november 2020 startede funktionsperioden 2020-2024 for det nye menighedsråd. Menighedsrådsmøder afholdes en gang om måneden. Se: www.hoejdevangskirken.dk og på Facebook.

Den 15. september 2020 var der valg til menighedsrådet

De valgte medlemmer er:

1   Lene Eklundh Koch

2   Kenneth Rose Höier

3   Ruth Sloth

4   Alice Hemmingsen

5   Yvonne Brovsting

6   Ingrid Slott

7   Jørn Holger Madsen

8   Tove L. Thormod Jul Nielsen

9   Ole Schou Jensen

10 Gunnar Karl Edvard Hansen

11 Rafn Rafnsson

12 Torben Petersen

De valgte stedfortrædere er:

1   Peter Irvine Fenger

2   Jette Thorslund

Siden da er Gunnar Karl Edvard Hansen og Yvonne Brovsting udtrådt og erstattet af kde to stedfortrædere.