Valg

Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september 2020 var der valg til menighedsrådet

De valgte medlemmer er:

1   Lene Eklundh Koch

2   Kenneth Rose Höier

3   Ruth Sloth

4   Alice Hemmingsen

5   Yvonne Brovsting

6   Ingrid Slott

7   Jørn Holger Madsen

8   Tove L. Thormod Jul Nielsen

9   Ole Schou Jensen

10 Gunnar Karl Edvard Hansen

Den 6. oktober blev 2 kandidater valgt ved den ekstraordinære Valgforsamling.

11 Rafn Rafnsson

12 Torben Petersen

 

De valgte stedfortrædere, som blev valgt den 15. september  er:

1   Peter Irvine Fenger

2   Jette Thorslund

 

 

 

I Højdevangs Sogn skal Menighedsrådet bestå af 15 personer - 12 folkevalgte og 3 præster, som er fødte medlemmer af Menighedsrådet.

Den 29. november 2020 starter funktionsperioden 2020-2024 for det nye menighedsråd. Menighedsrådsmøder afholdes en gang om måneden. Se: www.hoejdevangskirken.dk og på Facebook.
Læs  mere om menighedsrådsvalget på https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/