Kristi Himmelfart ...?

Kristi himmelfarts dag fejres 40 dage efter påske og ti dage før pinse. Den falder altså altid på en torsdag, tidligst 30. april og senest 3. juni. Kirken fejrer ved Kristi himmelfart, at Jesus 40 dage efter sin opstandelse steg til himmels.
Jesus forlader verden som menneske:
Trosbekendelsens næstsidste ord om Jesus lyder: "Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd." Kristi himmelfart markerer afslutningen på Jesus´ liv på jorden. Kirken fejrer altså ikke kun, at Guds søn kom til verden, men også at han forlod den igen. Det lyder måske som en mærkelig begivenhed at fejre. Men Gud måtte forlade verden som menneske, for at han kunne vende tilbage som Helligånd i pinsen.
Afslutningen:
Himmelfarten markerer afslutningen på historien om Jesus´ liv på jorden, og sætter samtidig begyndelsen på en ny: Helligånden, som kommer i pinsen og forener de Kristus-troende i kirken. Vi kender fortællingen om Jesus’ himmelfart, eller Jesus’ ophøjelse til himlen, fra Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger i Det nye Testamente. Det er alle meget kortfattede beretninger, som markerer afslutningen på den periode efter påskemorgen, hvor Jesus ved flere lejligheder viste sig for sine disciple som opstanden.
Begyndelsen på kirkens historieBegyndelsen på kirkens historie:
Kristi himmelfart er dermed et vendepunkt i evangeliernes fortælling om Jesus som Guds søn, ligesom julen er det. Længe før kirken begyndte at fejre Jesus´ fødsel, har den fejret hans himmelfart. Det er ikke kun glædeligt, at Jesus kom til jorden, men også at han forlod den igen. For med afslutningen på Jesus´ liv på jorden, kan historien om fællesskabet af troende, kirkens historie begynde.

Kilde: www.folkekirken.dk