Basar

Basarens overskud

anvendes til:

  • Arrangementer i kirkens regi til oplysning, gavn og glæde for menigheden.

  • Til hjælp for såvel personer, som organisationer med tilknytning til kirken og menigheden.

  • Til en form for U-landsbistand ( Pt. SOS børnebyerne)

ADMINISTRATION

Alle midler indkommet ved basaraktiviteter administreres i henhold til formålsparagrafferne af en basarkomité på 6 medlemmer, sammensat således: 1 præst og 5 basarmedarbejdere samt en ekstern kasserer.

 

Skriftlig ANSØGNING om støtte fremsendes på mail til:

hojdevangbasar@gmail.com

senest den 1. februar i året.

Med venlig hilsen

BASARKOMITEEN