Sankt Hans

Sankt Hans dag er d. 24. juni. Den Hans, som lægger navn til årets længste dag, er Bibelens Johannes Døber. Allerede før kristendommens indførelse i Danmark fejrede man midsommeren den 23. juni om aftenen med bål.
Fordanskning af Bibelens Johannes Døberen:                        
Med kristendommens indførelse blev den 24. juni dagen til minde om Johannes Døberen. Bibelen fortæller, at han var fætter til Jesus og født et halvt år før ham. Johannes Døberen fik sit tilnavn, fordi han døbte folk og også døbte Jesus (se Fastelavns søndag).

Johannes Døber så sig selv som en forbereder for Jesus og pegede hele tiden på, at Jesus ville komme og døbe ikke blot med vand, men også med Helligånd, Guds ånd. Efter at have kritiseret den jødiske konge for at have giftet sig med sin søster, blev han fængslet og halshugget, fordi dronningen udbad sig hans hoved på et fad.
Mod mørket:
Johannes og Jesus udgør på den måde to poler i årets gang. Johannes var en forbereder, hvis betydning langsomt tog af. Johannes´ dag falder derfor netop, når solen vender og lyset begynder at aftage. Årets anden pol er Jesus´ fødsel ved vintersolhverv, når lyset begynder at vende tilbage.

Johannes var en profet, som prædikede omvendelse og dom i voldsomme vendinger. Hans dag markeres med bål og brand. Jesus forkyndte tilgivelse og håb. Hans fødsel fejres som et lys, der tændes i mørket.

Johannes Døberens dag blev fastholdt efter reformationen, men senere fjernet ved helligdagsreformen 1770. De folkelige traditioner, der knyttede sig til dagen lod sig ikke overtrumfe eller fjerne. Mange kirker har i de senere år taget genoptaget traditionen med at fejre gudstjeneste Sankt Hans aften og derved knyttet gudstjenesten til den folkelige midsommerfest.

Kilde: www.folkekirken.dk