Hvad gør jeg ...fødsel

Loven om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft den 1. december 2013.

Omsorgs- og ansvarserklæring anmeldes digitalt med MitID, og signeres med MitID af begge forældre.

Digital selvbetjening findes på borger.dk

Fødsel:

Fødsler anmeldes digitalt og i papirform af hospital eller jordemoder (kun i papirform ved hjemmefødsel, hvis det er uden jordemoder). Kordegnekontoret registrerer fødslen. Gifte forældre skal intet foretage sig.

Udenlandske forældre:

Skal komme til kirkekontoret med deres opholdstilladelse, evt. fødselsattest og vielsespapirer for korrekt registrering af jeres barn.

Ved lov skal barnet navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning og dåb udelukker ikke hinanden. Barnet kan navngives, og dåb kan aftales på senere tidspunkt.

Ugifte forældre - Omsorg & ansvarserklæring/Fælles forældremyndighed:

Skal inden for de første 28 dage efter fødslen anmeldes ved digital selvbetjening med Nemid og signeres af begge forældre med Nemid på www.borger.dk

Sker dette ikke inden de 28 dage, registrerer kordegnen fødslen og sender sagen til Statsforvaltningen som så behandler faderskabssagen.

Har I brug for hjælp, er I altid velkommen på kirkekontoret.  

Kirkekontor

Irlandsvej 45

2300 København S