Grøn Kirke

HØJDEVANGSKIRKEN  ER GRØN KIRKE
 

Efter cirka et års arbejde, gennem 2019, er Højdevangskirken blevet certificeret som Grøn Kirke.
Kirken indgår nu i et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, som sammen tager ansvar for og værner om vores klima og miljø.


Med certificeringen er Højdevangskirken beskrevet på:
www.gronkirke.dk/hoejdevangskirken-er-ny-groen-kirke
og synliggjort på danmarks-kortet over grønne kirker:  
www.gronkirke.dk/her-er-de-groenne/  

Baggrund

Den menneskeskabte CO2 i atmosfæren, global opvarmning, tørke, oversvømmelse, forurening og truede økosystemer er eksempler på nogle af de klimaforandringer og miljøtrusler, som vi er vidne til i disse år. Vi har alle et ansvar for at værne om kloden; om vilkår for mennesker, dyr, planter og insekter, og vi må alle bidrage med det, vi formår - både stort og småt tæller.
Som kirke vil vi udvise taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk ved at formidle håb i stedet for at resignere og miste modet.
 

Hvad betyder det at være Grøn Kirke i Højdevang sogn?
Menighedsrådet ved Højdevangskirken har valgt at tage ansvar ved at blive en del af det kirkelige netværk gronkirke.dk  Vi har nedsat et grønt udvalg, der vil tage fat på forskellige tiltag, der skal være med til at skabe øget bevidsthed om klima-og miljøspørgsmål i sognet. En vigtig del her af er at tænke miljøhensyn ind i kirkens daglige drift og i samarbejde med kirkens personale og sammen med menighed og præster, give plads til det grønne tema i kirkens mange aktiviteter. Vi håber meget, at lokalsamfundet vil bakke op om og deltage i vores arrangementer.


Fakta: Grøn Kirke blev etableret i 2008 af Grøn Kirke Gruppen under Danske Kirkers Råd, som er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. For mere info se gronkirke.dk  og danskekirkersraad.dk


Venlig hilsen, Grønt Udvalg, Højdevangskirken
Evt. kontakt til Holger Madsen seselv@gmail.com