Menighedsråd

FORMAND

Kenneth Rose Höier, Tingvej 63, st. tv., 2300 København S

Tlf: 51 20 45 04 Bedst mellem 13.00 og 16.00 på hverdage.

E-mail: kroh@km.dk

NÆSTFORMAND

Ruth Sloth, Windsorvej 43, 2300 København S 

tlf: 32 58 36 66

E-mail: palludan@mail.dk

KASSERER

Torben Petersen,  Windsorvej 47, 2300 København S

Tlf: 32 55 86 43

E-mail: Torben-Petersen@mail.dk 

KONTAKTPERSON 

Ingrid Slott, Dublinvej 11, 2300 København S

Tlf: 20 99 74 09

E-mail: ingrid@slott.dk

KIRKEVÆRGE

Vacant

MENIGE MEDLEMMER

Alice Hemmingsen, Lene Edlundh Koch, Jørn Holger Madsen,  Ole Schou Jensen,

Tove Jul, Rafn Rafsson, Peter Fenger og Jette Thorslund

FØDTE MEDLEMMER

Kirkebogsførende sognepræst Line Blak Gundersen

Sognepræst Ann-Luise Bjørnebo 

Sognepræst Jeanette Sauerberg

Sognepræst Christian Sylvester Christensen               

KIRKEUDVALG
Torben Petersen (formand)
Kenneth Rose Höier
Ruth Sloth
Ingrid Slott
Præsterne i fordelingen 2 - 2 - 1 - 1

FORRETNINGSUDVALG
Kenneth Rose Höier (formand)
Ruth Sloth
Ingrid Slott
Torben Petersen
Præsterne i fordelingen 2 - 2 - 1 - 1

VALG UDVALG
Torben Petersen (formand)
Lene Eklund Koch
Line Blak Gundersen

PR UDVALG: Kenneth Rose Höier og Ingrid Slott ( ansvarshavende redaktør)
AKTIVITETSUDVALG:
KIRKE- OG KULTURUDVALG:

GRØNT UDVALG: Jørn Holger Madsen, Tove Jul og Peter Fenger