Line Blak Gundersen

Kirkebogsførende Sognepræst Line Blak Gundersen

Funkiavej 46, 2300 København S

Træffes bedst på telefonen tirsdag til fredag kl. 10-11.

Træffes i øvrigt efter aftale

Fast fridag mandag

BEMÆRK:  Pga. orlov træffes ikke i perioden 13. maj til 31. august 2024.

Tlf.: 21 15 69 16

E-mail: libg@km.dk

E-mail: Sikker henvendelse

(Brug sikker henvendelse hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger)