Line Blak Gundersen

Line Blak Gundersen, sognepræst,kbf

Træffes bedst på telefonen tirsdag til fredag kl. 10-11.

Træffes i øvrigt efter aftale

Fast fridag mandag

 

Tlf.: 21 15 69 16

E-mail: libg@km.dk

E-mail: Sikker henvendelse