Spaghettigudstjeneste

Spaghettigudstjenesterne i Højdevangskirken er gudstjenester for børn i alle aldre.                                                                                                 

Der er spaghettigudstjenester på følgende datoer:
Fredag d. 22. november
Fredag d. 31. januar
Fredag d. 28. februar
Fredag d. 27. marts

 

 

 Vi begynder kl. 17.00 med en
gudstjeneste, der varer en halv
time og spiser derefter sammen i
Menighedshuset – spaghetti med
kødsovs. Vi slutter omkring kl. 19.00.
Der er ingen opvask, ingen
tilmelding og børn spiser gratis.
Det koster 20 kroner pr. voksen.
Spaghettigudstjenesterne er tjenester,
hvor musik, bøn, leg, salmesang,
bibelfortælling og prædiken flettes
sammen, nøjagtig som det sker
til en højmesse om søndagen.
Gudstjenesterne er bygget op om en
fast liturgi, så børnene ved, hvad der
skal ske.
Spaghettigudstjenesterne tager igen i efteråret udgangspunkt i lignelser
fra Det Ny Testamente. Lignelsens formål er gennem en lille fortælling at
anskueliggøre en sag eller et forhold. Ved hjælp af lignelserne forklarede
Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse.
v/ sognepræst Line blak Gundersen