Hvad gør jeg ...navngivning/dåb

Loven om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft den 1. december 2013.

Navngivning anmeldes digitalt med MitID, og signeres med MitID af begge forældre.

Digital selvbetjening findes på borger.dk

Navngivning:

Ifølge landets love lov skal et barn navngives, inden det fyldte 6. måned, på www.borger.dk skal barnet navngives ved digital selvbetjening med MitID af begge forældre.

www.familieretshuset.dk findes lister med godkendte pige- og drengefornavne.

Det udelukker ikke muligheden for at aftale dåb på et senere tidspunkt.

Har I brug for hjælp, er I altid velkommen på kirkekontoret.

Kirkekontor

Irlandsvej 45

2300 København S

Dåb:

Aftales med den aktuelle præst der har gudstjenesten på datoen I ønsker, derefter skal I ringe til kirkekontoret for at få reserveret dagen og tidspunktet i kirken.Vi skal vide barnets navn og fødselsdato/år. Derudover skal vi bruge fulde navn og adresse på min. 2 og max 5 faddere inkl. en eventuel gudmor/gudfar, som skal være døbt i den kristne tro og minimum konfirmationsalder.

Udfyld fadderskema her

Samtykkeerklæring:

Forældre med fælles forældremyndighed, skal ved lov være enige om at barnet skal døbes.