Hvad gør jeg...medlemskab

Du bliver medlem af folkekirken ved dåb i den danske folkekirke. Hvis du er døbt i et ``anerkendt kristent trossamfund´´ kan du blive meldt ind via en præst, se under menupunktet - KONTAKT - PRÆSTER der finder du tlf.nr. mailadresser og træffetider på vores præster.

Hvis du på et tidspunkt har meldt dig ud, men nu ønsker at være medlem igen, kontakt da en af vores præster. Du kan medbringe vedlagte blanket i udfyldt og underskreven stand.anmodning_om_optagelse_eller_genoptagelse_i_folkekirken_001.pdf

Ønsker du at udtræde af Folkekirken, kan du henvende dig på kordegnekontoret. Du kan også sende et brev med underskrift og datering. Der er ikke krav om en bestemt blanket.

Du bedes give oplysninger om fødsel og dåb, så vi kan finde forskellige oplysninger om dig, som vi måske ikke har i den digitale kirkebog. Det gælder særligt for borgere født før 1960. Du kan også medsende eller aflevere en kopi af din fødsels- og dåbsattest.