Kirketjener

Kirketjenerne

Irlandsvej 45

2300 København S

Telefon: 32 34 02 52

Mobil: 24 98 01 01

E-mail: kirketjener@hoejdevangskirken.dk

træffetid: tirsdag, onsdag og fredag kl 10-12 (bedst onsdag)

Kirketjener Henrik Conradsen

Kirketjener Sven-Erik Jensen

Kirketjener Charlotte Mahaffey