Valg | Højdevangskirken
Højdevangskirken
En kirke for livet

Valg

Den 6. oktober kl. 19 afholdes ekstraordinær valgforsamling

Alle er velkomne.

Den 15. september 2020 var der valg til menighedsrådet

De valgte medlemmer er:

1   Lene Eklundh Koch

2   Kenneth Rose Höier

3   Ruth Sloth

4   Alice Hemmingsen

5   Yvonne Brovsting

6   Ingrid Slott

7   Jørn Holger Madsen

8   Tove L. Thormod Jul Nielsen

9   Ole Schou Jensen

10 Gunnar Karl Edvard Hansen

De valgte stedfortrædere er:

1   Peter Irvine Fenger

2   Jette Thorslund

I Højdevangs Sogn skal Menighedsrådet bestå af 15 personer - 12 folkevalgte og 3 præster, som er fødte medlemmer af Menighedsrådet.

Den 29. november 2020 starter funktionsperioden 2020-2024 for det nye menighedsråd. Menighedsrådsmøder afholdes en gang om måneden. Se: www.hoejdevangskirken.dk og på Facebook.
Læs  mere om menighedsrådsvalget på https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
v/ Valgformand Katrine Kragh