Menighedsråd

FORMAND

Ruth Sloth, Windsorvej 43, 2300 København S 

tlf: 32 58 36 66

E-mail: palludan@privat.dk

NÆSTFORMAND

Ann-Luise Bjørnebo, Irlandsvej 45, 2300 København S

Tlf: 24 21 13 66

E-mail: ALBJ@km.dk

KIRKEVÆRGE, ekstern

Bernd Gandahl

KASSERER

Kenneth Rose Höier, Tingvej 63, st. tv., 2300 København S

Tlf: 27 26 02 08

E-mail: kennethhoier@ymail.com

KONTAKTPERSON

Katrine Kragh, Ingolfs Allé 13, 2300 København S

Tlf: 40 74 88 80  

E-mail: kk@katrinekragh.dk 

 


MENIGE MEDLEMMER

Alice Hemmingsen, Lene Edlundh Koch, Jørn Holger Madsen og Inger Lise Rosendal Andersen.

FØDTE MEDLEMMER

Sognepræst Jeanette Sauerberg

Kirkebogsførende sognepræst Line Blak Gundersen

Sognepræst Ann-Luise Bjørnebo                

KIRKEUDVALG

Ruth Sloth

Kenneth Höier

Katrine Kragh

Line Blak Gundersen

Ann-Luise Bjørnebo

FORRETNINGSUDVALG

Ruth Sloth

Kenneth Höier

Katrine Kragh

PR-UDVALG

Katrine Kragh (Formand)

Kenneth Höier

Lene Eklundh Koch

Line Blak Gundersen

Ann-Luise Bjørnebo

AKTIVITETSUDVALG

Kenneth Rose Höier

Alice Hemmingsen

KIRKE- OG KULTURUDVALG

Alice Hemmingsen

Jørn Holger Madsen

Irene von Folsach